praktijk voor particuliere remedial teaching - - gevestigd in Barendrecht (Z-H) -

BEELDDENKEN


Bij Dysletici en Beelddenkers is de auditieve (talige) informatieverwerking veelal niet de sterkste kant in hun intelligentieprofiel, waardoor ze op school moeite kunnen krijgen met de aangeboden spellinginstructies.

Spelling leren op school met auditieve (analytische) methodes slaat vaak bij deze kinderen dan ook niet goed aan. Extra instructies en/of remediëring buiten de klas zal helaas te weinig resultaten opleveren, omdat er vaak alleen (méér) op dezelfde auditieve (voor Beelddenkers foutieve) manier wordt aangeboden. 

Dyslectici en Beelddenkers hebben een sterk visueel geheugen. Plaatjes onthouden ze wel. Vaak is hun visuele informatieverwerking sterker ontwikkeld dan hun auditieve. 
Zodoende slaat leren via een visuele leerweg vaak beter aan.

Door Dyslectici en Beelddenkers te leren hun sterk visueel geheugen in te zetten en auditieve instructies van spellingregels en spellingafspraken te associëren met bijpassende visualisaties(plaatjes), kunnen deze kinderen spellingregels en spellingafspraken veel beter onthouden en toepassen tijdens allerlei spellingtaken.

De PLAATJE REGEL® METHODE is speciaal ontwikkeld om Dyslectici, Beelddenkers en kinderen met Dysorthografie, maar ook spellingzwakke kinderen via een visuele leerweg te helpen om beter te leren spellen. 

Het leren gebruik maken van hun eigen "Geheimschrift" biedt deze kinderen een visuele leerweg/methodiek aan om grip te kunnen krijgen op de structuur van de Nederlandse taal en zodoende tot aanzienlijk betere spellingresultaten te kunnen komen. 

Meer informatie over hoe deze spellingmethodiek werkt?
Klik op de afbeelding 'Visualiseren' hierboven.


Copyright © praktijk voor particuliere remedial teaching.