praktijk voor particuliere remedial teaching - - gevestigd in Barendrecht (Z-H) -

DYSORTHOGRAFIE


Alleen een probleem met de spelling:

Dysorthografie is een spellingstoornis. Kinderen met deze stoornis hebben veel moeite om foutloos te schrijven. Ze hebben alleen een spellingprobleem. Al het andere op school gaat wel.
Een kind met dysorthografie is minder vaardig in het spellen in vergelijking met kinderen van gelijke leeftijd, intelligentie en onderwijsniveau. 
 
Het ontstaan:

Dysorthografie ontstaat door bepaalde afwijkingen in het taalgebied van de hersenen. De exacte oorzaak van deze taalstoornis is nog onbekend. Waarschijnlijk spelen erfelijke factoren een rol.
 
De volgende verschijnselen komen vaak voor bij dysorthografie:

  • Het maken van veel spellingfouten. Vaak fouten blijven schrijven in woorden met een gesloten lettergreepregel (zoals beginen i.p.v. beginnen - strafen i.p.v. straffen). 
  • Spelfouten bij het vormen van zinnen. 
  • Fouten in het spontane spellinggedrag, zoals het schrijven van een opstel, verhaaltje, etc. Woorden die goed gingen in een eerder dictee gaan toch weer opnieuw fout in een opstel.
  • Het precies opschrijven wat ze horen (zoals mediese i.p.v. medische, wirberigt i.p.v. weerbericht - en koepleten i.p.v. coupletten). Dit heet fonetisch schrijven.
  • Het schrijven ziet er vaak slordig uit en het lukt niet om een nette bladvulling te maken.

 
Copyright © praktijk voor particuliere remedial teaching.