praktijk voor particuliere remedial teaching - - gevestigd in Barendrecht (Z-H) -

PLAATJE REGEL® METHODE

 

Van alle spellingproblemen waarmee uw kind moeite heeft, worden spellingregels en spellingafspraken auditief aangeleerd en gekoppeld aan bijpassende plaatjes, allemaal overzichtelijk op slechts één A4'tje; het z.g. "Geheimschrift".  

Hieronder ziet u enkele foto's van zo'n "Geheimschrift" (de plaatjes op het gele vel papier) samen met gevisualiseerde spellingstrategieën.

Deze spellingmethode is gebaseerd op het creëren van associaties in het geheugen tussen auditieve spellinginstructies van woordstructuren en bijpassende visualisaties.

De methode leert uw kind woorden te schrijven door elk woord te gaan zien als een logische puzzel van klanken en taal/spellingregels die opgelost kunnen worden.

De taal/spellingregels worden gevisualiseerd aangeleerd, waardoor het gemakkelijker voor uw kind wordt om instructies van taal/spellingregels te kunnen onthouden en hierdoor woorden vaker in één keer goed kan schrijven.Uw kind wordt getraind in eerst na te leren denken over wat hem/haar is aangeleerd met behulp van auditieve instructies die voorzien zijn van bijpassende plaatjes, voordat het tot schrijven overgaat.
De bijpassende plaatjes, allemaal overzichtelijk op slechts één A4'tje, zorgen ervoor dat geleerde instructies in de hersenen sneller opgeroepen en goed toegepast kunnen worden.

Veel kinderen met dyslexie en/of spellingproblemen hebben forse problemen met het toepassen van aangeleerde spellingregels tijdens spontane spellingtaken zoals het schrijven van een verhaaltje.
Waarom is dit? Bij tekst schrijven is het voor het werkgeheugen van de kinderen meestal te veel om aan inhoud, goede grammaticale zinsbouw, interpunctie en ook nog eens aan toepassing van allerlei taalregels te moeten denken.

Door het kijken naar de plaatjes op het A4-tje van hun eigen gecreëerde "Geheimschrift" tijdens spontane spellingtaken, worden de geleerde taal- en spellingregels in het werkgeheugen beter geactiveerd. Hierdoor wordt het toepassen van de taal- en spellingregels een stuk makkelijker. Allerlei woorden worden op deze manier vaker in één keer goed geschreven en zodoende ook meer geautomatiseerd.
 
 

Correcties ten aanzien van de juiste spelling in werkwoordsvormen is bij nakijken van een geschreven tekst erg essentieel. Dit gebeurt met een uniek werkwoordenschema, dat tevens onderdeel uitmaakt van deze spellingmethodiek, waarmee uw kind óók allerlei lastige werkwoordsvormen blijvend correct kan leren schrijven.

Het einddoel wordt bereikt wanneer door deze methode uw kind naast veel betere spellingresultaten op school ook beduidend minder spellingfouten maakt in zijn/haar spontane spellinggedrag en geleerde spellingregels ook toepast in allerlei schriftelijk (school)werk.
 
 
Copyright © praktijk voor particuliere remedial teaching.