praktijk voor particuliere remedial teaching - - gevestigd in Barendrecht (Z-H) -

TARIEF


Het tarief voor een remedial teaching les van 45 minuten bedraagt €40,- en is BTW-vrij.  Er zijn geen andere bijkomende kosten. In dit tarief is alles inbegrepen, zoals:

1. De voorbereidingstijd van elke rt-les.

2. Een gesprek met u als ouder(s) en uw kind na elke rt-les.

In dit gesprek krijgt u te horen wat uw kind geleerd heeft en op welke manier(en), zodat u zelf als ouder(s) weet hoe u uw kind thuis kunt helpen bepaalde spellingoefeningen te doen.

3. Tijdens de eerste remedial teaching les worden er spellingtesten bij uw kind afgenomen.

Direct na afloop van de eerste rt-les krijgen u en uw kind de uitslagen van de afgenomen testen uitgelegd, zodat er een goed beeld wordt gecreëerd van hoe groot een eventuele spellingachterstand bij uw kind is en met welke specifieke spellingproblemen uw kind kampt. 

Op basis van deze testgegevens wordt er een behandelingsplan en een op maat gemaakte map met lesmaterialen voor uw kind samengesteld. U betaalt hiervoor geen extra kosten.

4. Na ongeveer 15 rt-lessen wordt er tijdens een normale rt- sessie van 45 minuten een evaluatietest aangaande de spelling-vorderingen van uw kind afgenomen. Voor deze rt-sessie betaalt u het normale tarief van €40,- per les.

Na afloop van deze evaluatiesessie wordt de uitslag van de spellingtest met u en uw kind direct besproken. U krijgt te zien welke vorderingen uw kind gemaakt heeft en welke spellingproblemen nog verdere aandacht nodig hebben. Op basis hiervan wordt er in onderling overleg met u besloten wel/niet verder te gaan met de rt-lessen en voor hoeveel lessen.




Copyright © praktijk voor particuliere remedial teaching.